Experterna på smörjmedel i Göteborg

Levol Oljan erbjuder produkter och service av högsta kvalitet för dig som är ute efter smörjmedel i Göteborg

Levol Oljan är företaget som erbjuder stort sortiment och oslagbar service för dig som är ute efter olja, spolarvätskor, AdBlue eller smörjmedel i Göteborg. Med lång erfarenhet och ett stort kunnande erbjuder vi service och kvalitet i världsklass. Fråga oss gärna om du har några funderingar över vad som är rätt produkter. Vi hjälper dig!

Erfarenhet

Nyckeln till att bli ett framgångsrikt företag är att kombinera erfarenhet och nyfikenhet. Vi har erfarenheten och expertisen som krävs för att kunna vårt sortiment och ge tips och råd om hur man bäst använder våra produkter. Dessutom ser vi till att hålla oss uppdaterade med utvecklingen i branschen, så att vi får in de allra senaste och bästa produkterna.

Kvalitet

Det finns ett oändligt antal maskiner och fordon som behöver våra produkter, vilket också är anledningen till att vi ser till att erbjuda personlig service individuellt anpassad efter våra kunders unika behov. Från skräddarsydda paketlösningar till rådgivning samt leverans sätter vi kunden i centrum och vi är glada och stolta över att så många av våra kunder återvänder till oss för nästa beställning. 

Kvalitet är ett nyckelord i verksamheten. Vi erbjuder bara produkter av hög kvalitet till låg kostnad. Dessutom ser vi alltid till att erbjuda service och kundbemötande av högsta kvalitet. Vi vet hur viktigt det är att maskiner och fordon fungerar perfekt, och då går det inte att ta genvägar. Genom att erbjuda kvalitet kan vi garantera att du som kund blir nöjd. 

Miljö

MILJÖPOLICY LEVOL OLJAN AB 

Levol Oljan AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. 

Vi ska därför: 

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
   
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
   
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
   
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
   
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
   
 • hjälpa varandra att även utanför arbetet sträva efter att agera miljömedvetet och miljöfrämjande 

Miljöorganisation
Från och med 2012-01-08 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig, John Pousard. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes 2012-01-08, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Detta baseras på den internationella standarden ISO 14001. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget. 

Handlingsplan
Levol Oljan AB har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande: 

Källsortering av avfall:
Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning 

Energisparåtgärder:
Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer.

Företaget använder lågenergilampor i debelysningsarmaturer där detta är möjligt. 

Miljöanpassade inköp:
Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras regelbundet under året.
 

Miljökrav på våra produkter och tjänster:
De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

Miljökrav på våra leverantörer:
Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning:
Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

Användning av kollektivtrafik:
Samtliga anställda i företaget uppmanas att nyttja kollektivtrafikens utbud vid resor som kan anpassas utefter rådande infrastruktur. 

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer:
Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

Service

Det finns ett oändligt antal maskiner och fordon som behöver våra produkter, vilket också är anledningen till att vi ser till att erbjuda personlig service individuellt anpassad efter våra kunders unika behov. Från skräddarsydda paketlösningar till rådgivning samt leverans sätter vi kunden i centrum och vi är glada och stolta över att så många av våra kunder återvänder till oss för nästa beställning. 

En burk med smörjmedel