Integritetspolicy Levol Oljan AB

Levol Oljan AB, fortsatt kallat Levol, arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur din personuppgifter skall behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller Levols kunder. Du som anställd på Levol finner information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår interna dokumentbas.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Levol är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget samt av
våra biträden.


Var lagras dina uppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling
av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som krävs för att utföra vårt uppdrag gentemot våra kunder. De
personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, adress och e-post adress.


Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att behandla våra kunders beställningar
  • För att meddela våra kunder leveransbesked och eventuella restnoteringar.
  • För att kontakta er vid problem med leveransen av era varor eller annan information som berör er order hos oss.
  • För att besvara era frågor.
  • För att skicka information om eventuella prisjusteringar.

Levol sparar era uppgifter så länge som krävs för att uppfylla ovanstående ändamål så länge
som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas era personuppgifter.


Dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har dokumenterade om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem justerade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på  följandeadress:

Levol Oljan AB

J A Wettergrens gata 6

421 30 Västra Frölunda

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer Levol spara förfrågan i 12 månader.


Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas endast av berörda avdelningar inom företaget. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan nämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Levol.


Hur vi skyddar dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.


Personuppgiftsansvarig, John Pousard, Levol Oljan AB

Kontakta oss

Levol Oljan AB

Västra Björrödsvägen 1

438 39 LANDVETTER

031-53 00 90